BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Saturday, October 23, 2010

relative molecular mass

relative formula mass

molar mass

Thursday, October 21, 2010

average atomic mass

mole

Wednesday, October 20, 2010

simulasi

Menggunakan simulasi berkomputer dalam proses pembelajaran mempunyai beberapa
kepentingan, kepentingan utama adalah memastikan pelajar aktif dalam eksplorasi dan
belajar sesuatu yang mana pendekatan yang digunakan berkaitan dengan teori pembelajaran
moden. Pembelajaran simulasi berkomputer lebih kepada pembelajaran menerusi
pengalaman yang memerlukan sokongan dari pengajar atau sistem bagi memastikan
simulasi yang digunakan adalah efektif.

Simulasi berkomputer mempunyai nilai yang sangat besar dan memberikan pelbagai faedah kepada para pelajar. Simulasi berkomputer membolehkan pelajar meningkatkan serta melakukan banyak aktiviti yang mana jika dilakukan pada dunia nyata akan meningkatkan kos sertamungkin membahayakan pelajar. Simulasi berkomputer juga dapat menghasilkan tindakbalas yang betul serta teratur yang mana lebih fleksibel dan jimat jika dibandingkan dengan mengupah seorang guru bagi setiap pelajar. Ianya juga telah terbukti sebagai satu cara pembelajaran yang efektif, yang mana membolehkan pelajar lebih inovatif dan kreatif.

Apabila simulasi berkomputer digunakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah, para pelajar akan lebih berminat untuk belajar dan berminat untuk mengetahui dengan lebih mendalam mengenai topik yang diajar oleh guru. Kami juga turut diberikan tugasan mengenai simulasi iaitu simulasi yang digunakan di dalam eksperimen

camstudio

CAMSTUDIO merupakan satu lagi benda baru yang diajar kepada pelajar-pelajar TKU3023 dan pada pelajaran kali ini para pelajar diperkenalkan dengan penggunaanCamStudio. Camstudio boleh digunakan untuk merakam audio dan skrin. Ianya memberikan pelbagai manfaat kepada para pelajar dan guru. Ianya boleh digunakan untuk membuat demonstrasi kepada para pelajar mengenai sesuatu formula yang sukar difahami oleh para pelajar. Camstudio juga boleh digunakan untuk memberi penerangan dan tutorial kepada para pelajar mengenai penggunaan sesuatu website dan sebagainya. Pengajaran tersebut akan berjalan dengan lebih lancar kerana para pelajar dapat melihat sendiri dimana perlu klik dan sebagainya. PenggunaanCamstudio juga amat mudah dan senang dipelajari..